eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Z dniem 14 września 2019 r. w bankowości internetowej eCorpoNet wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, przed zalogowaniem do systemu polegające na:
I. Dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do systemu:
PIERWSZY ETAP – jak dotychczas należy wpisać login i hasło
DRUGI ETAP – nowy element należy potwierdzić swoja tożsamość, zgodnie z przyjętym sposobem autoryzacji:
bezpiecznym podpisem elektronicznym lub hasłem SMS
II. Konieczności użycia do autoryzacji transakcji Bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przekazanego przez Bank hasła SMS. Brak możliwości korzystania z kodów jednorazowych (z listy kodów jednorazowych), które zostają wycofane.